Norwegian

Og den gang da Vi gav Moses skriften og kriteriet, så dere måtte finne den rette vei.