Czech

A dali jsme věru Mojžíšovi Písmo a spásné rozlišení - snad jím budete správně vedeni.