Bosnian

i kada smo Musau Knjigu, koja rastavlja istinu od neistine, dali da biste Pravim putem išli;