ﭿ      

Ali Muhsin Al-Barwani

Kisha tukakusameheni baada ya hayo, ili mpate kushukuru.