ﭿ      

Albanian

Mandej edhe pas asaj ua falëm (gabimin), ashtu që të falenderoni.