ﭿ      

Salomo Keyzer

Wij hebben u later vergeven, opdat gij dankbaar zoudt zijn.