ﭿ      

Hasan Efendi Nahi

Pastaj Ne ju kemi falë, që të bëheni mirënjohës;