Bosnian

i kada smo zbog vas more rastavili i vas izbavili, a faraonove ljude, na oči vaše, potopili;