Turkish

Hani bir zamanlar sizin için denizi yarip, sizi kurtardik da Firavun'un adamlarini suda bogduk, siz de bakip duruyordunuz.