Knut Bernström

och [minns] hur Vi klöv havet framför er och räddade er och dränkte faraonerna inför era ögon,