Knut Bernström

Det är de som följer Guds vägledning - dem skall det gå väl i händer.