Albanian

Të tillët janë të udhëzuarit nga Zoti i tyre dhe të tillët janë të shpëtuarit.