Romanian

Aceştia merg după călăuzirea Domnului lor, aceştia sunt cei fericiţi.