Norwegian

Disse er det som følger Herrens ledelse. Dem vil det gå godt!