Czech

ti Pánem svým jsou správně vedení a ti budou blažení.