Alikhan Musayev

Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadırlar. Məhz onlar nicat tapanlardır.