Knut Bernström

de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom.