Polish

Którzy myślą, że spotkaj swego Pana, i że do Niego powrócą