Norwegian

for dem som regner med at de skal møte sin Herre, at de skal vende tilbake til Ham.