Salomo Keyzer

Die gelooven, dat zij eens hunnen Heer zien, en tot Hem terugkeeren zullen.