Czech

kteří soudí, že s Pánem svým se setkají a že k Němu se navrátí.