Bosnian

koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti.