Sherif Ahmeti

Të cilët janë të bindur se do të takojnë Zotin e vet dhe se ata do t’i kthehen Atij.