Ali Muhsin Al-Barwani

Na shikeni Sala, na toeni Zaka, na inameni pamoja na wanao inama.