Knut Bernström

Förrätta bönen och ge åt de behövande och böj era huvuden med de andra som böjer sina huvuden [i bön].