Albanian

Falni namazin dhe jepni zeqatin, dhe përuluni (në ruku’ ) me ata që përulen.