Norwegian

Kle ikke sannheten i løgn og skjul den ikke når dere vet bedre.