Transliteration

Wala talbisoo alhaqqa bilbatiliwataktumoo alhaqqa waantum taAAlamoon