Ali Muhsin Al-Barwani

Wala msichanganye kweli na uwongo na mkaificha kweli nanyi mnajua.