Albanian

E mos e ngatërroni të vërtetën me të pavërtetën dhe me vetëdije të fshehni realitetin .