Mahmud Muhammad Abduh

hana ku khaldina xaqa baadilka, ood qarisaan xaqa idinkoo og.