Czech

Neodívejte pravdu falší a nezakrývejte pravdu, když ji dobře znáte!