Bosnian

I istinu sa neistinom ne miješajte i istinu svjesno ne tajite!