Norwegian

for dem som tror på det skjulte, forretter bønnen, og som gir av det som Vi har gitt dem,