Salomo Keyzer

Die deze echter niet gelooven en onze teekenen verloochenen, worden ten eeuwigen vure gedoemd.