ﯿ          

Czech

Adam přijal pak od Pána svého slova a On mu odpustil, vždyť On odpouštějící je i slitovný.