Ali Muhsin Al-Barwani

Ambao huyaamini ya ghaibu na hushika Sala, na hutoa katika tuliyo wapa.