Polish

To jest Księga - nie ma, co do tego żadnej wątpliwości - droga prosta dla bogobojnych;