Turkish

Iste o kitap, bunda süphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.