Romanian

Aceasta este cartea cea mai presus de orice îndoială, călăuzire celor temători,