Salomo Keyzer

Dit is het boek, waaromtrent geen twijfel bestaat; de richtsnoer van de godvreezenden,