Czech

Toto Písmo, o němž pochyby není, je vedením pro bohabojné,