Turkish

(Onlar) sagirdirlar, dilsizdirler, kördürler. Artik (hakka) dönmezler.