Ali Muhsin Al-Barwani

Viziwi, mabubu, vipofu; kwa hivyo hawatarejea.