Knut Bernström

döva, stumma och blinda finner de ingen väg tillbaka.