Mahmud Muhammad Abduh

waa Dhaga la'aan, Hadala'aan, aragla'aan, xaqana uma soo noqdaan.