Norwegian

Døve, stumme, blinde, finner de ingen vei tilbake.