Salomo Keyzer

Doof, stom en blind zijn zij en kunnen daarom op den afgelegden weg niet terugkeeren.