Finnish

mykiksi, kuuroiksi ja sokeiksi, niin etteivät he voi palata.