Czech

Hluší, němí a slepí - z bludu svého se nenavrátí!